Un camí que cerca l’eterna primavera

La Mediterrània és un mar envoltat de muntanyes. La diferència altitudinal entre la zona costanera i les calmes d’alçada pirinenques dóna peu a desplaçaments estacionals del bestiar per a l’aprofitament de les pastures. La transhumància i la transterminància són estratègies ramaderes que permeten resseguir els cicles vegetatius de cada extrem del territori durant totes les èpoques de l’any.

Foto d'un ramat d'ovelles
El malader, que és la franja vegetativa compresa entre la sorra de la platja i els conreus costaners

Les transhumàncies són desplaçaments de llarg recorregut i de caràcter estacional que permeten l’aprofitament dels recursos vegetatius tant hivernals com estiuencs. El Penedès i el Garraf havien estat un indret d’hivernada per a moltes ramades de la Cerdanya, el Ripollès, el Solsonès i el Berguedà.

A les portes de l’hivern, els ramaders muntanyencs barrejaven tres o quatre ramats per desplaçar-se en societat i estalviar així costos i esforços. En arribar al Penedès feien la tria dels animals i cada pastor amb el seu senyal s’encaminava al seu lloc de destinació hivernal. Cap a finals d’abril, les ramades muntanyenques desfeien el camí ramader i se’n tornaven cap al seu lloc d’origen. Aquests desplaçaments, depenent de la ruta seguida, tenien un recorregut d’uns 200 km, que normalment requerien entre deu i quinze dies de viatge, depenent de l’estació de l’any i de les condicions climatològiques.

Foto d'un ramat de vaques amb neu
Les grans calmes pirinenques a l’hivern perden la seva aptitud per a la pastura, per la qual cosa cal buscar aliment per al bestiar en altres contrades

Les transterminàncies són moviments ramaders de curta o mitjana distància i de durada limitada que normalment tenen l’objectiu d’aprofitar elements residuals de l’activitat agrícola. Era molt normal que les ramades del Penedès, després de la sega, anessin a rostollar els camps de cereal de la Segarra, en un moment agrícola en què a les planes vitivinícoles litorals no hi havia espai per a la pastura.