Política de privadesa

De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, la persona usuària dona el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè la informació personal que es proporcioni a través de qualsevol dels nostres formularis o els correus electrònics posats a disposició, siguin inclosos en un fitxer titularitat de l’Associació Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès.

Per dur a terme alguna de les nostres activitats, realitzem accions que impliquen el tractament de dades de les persones usuàries, com ara inscripcions per a realitzar activitats via formularis, etc.

Les dades que tractem per a finalitats legítimes, són dades necessàries per tal de mantenir el contacte amb tu.

L’Associació del Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès no facilitarà les dades de les persones usuàries a tercers. En el cas que volgués fer-ho, se’ls hi informarà prèviament i es  sol·licitarà el seu consentiment.

El responsable de les dades de tractament personal és l’Associació del Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès (Av. Catalunya, núm. 74, Santa Margarida i els Monjos).

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició  al tractament, a través de l’adreça postal indicada o a través del correu electrònic: info@camiramaderdemarina.cat

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, a través de les adreces postal o electrònica indicades o a l’Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.

Les teves dades seran conservades el temps necessari per a la prescripció de responsabilitats.